Transport kolejowy – odwieczna metoda

Ponad 200 lat temu, w roku 1835, rozpoczęto przewóz osób i towarów koleją żelazną. Co ciekawe, przerwa pomiędzy szynami wynosiła dokładnie tyle samo co dzisiaj. Pierwsze lokomotywy parowe wynalezione zostały w roku 1804. Ciężką pracą zbudowano wielką dalekobieżną sieć kolejową. Kto by pomyślał, że kolej żelazna źródło swojego powstania ma w górnictwie. Wagony przewoziły tam towary po drewnianych szynach.