Transport ciężarowy – nic prostszego

W dzisiejszych czasach jest dla nas oczywiste, że jeśli chcemy coś przewieźć, mamy wiele opcji do wyboru. W zależności od tego jakie, jak wielkie, ile i jak ciężkie są towary czy przedmioty codziennego użytku, dostępne są różnego rodzaju oferty ich transportu. Przeprowadzka z A do B może być załatwiona na własną rękę za pomocą małego transportera. Jeśli ten pojazd nie wystarczy, można wybrać ciężarówkę do 7,5 t. Da się oczywiście jeszcze zwiększyć rozmiar – po naszych drogach poruszają się przecież najróżniejsze ciężarówki dostarczające towary do celu.

Transport ciężarowy – jak to wszystko się zaczęło

Niemiecka historia transportu ciężarowego rozpoczyna się na początku XX wieku. Wynalezienie ciężarówki można bez wątpienia przypisać pionierom tego czasu, to byli

 • Gottlieb Daimler, ur. w 1886, w roku 1872 w Cannstadt wbudował w dorożkę wynaleziony przez Nikolausa Otto silnik czterosuwowy i z tego powodu uchodzi za wynalazcę pojazdu mechanicznego. 1. października 1896 r. DMG (Daimler-Motoren-Gesellschaft) dostarczył światu pierwszą ciężarówkę.
 • Carl Benz, ur. w 1844 r., założył w 1883 r. ‚Benz & Cie. Rheinische Gasmotorenfabrik Mannheim‘. Także on był zaangażowany w wynajdywanie i produkcję pojazdów zmotoryzowanych przeznaczonych do transportu. Już w 1895 r. zbudował autobus, a w 1900 zaprezentował pierwszy samochód ciężarowy.
 • Heinrich Büssing, ur. w 1843, założył w roku 1903 w Brunszwiku ‚Heinrich-Büssing-Spezialfabrik für Motorwagen und Motoromnibusse‘. Przedsiębiorstwo to produkowało samochody ciężarowe i omnibusy. W roku 1908  założył on w Berlinie pierwsze towarzystwo motoryzacyjne na świecie.

W roku 1926 połączyły się założona przez Carla Benza  ‚Benz & Cie. Rheinische Gasmotorenfabrik Mannheim‘ i założona przez Gottlieba Daimlera ‚Daimler-Motoren-Gesellschaft‘. Od tej pory połączenie to znane było pod nazwą ‚Daimler-Benz AG’, które także dzisiaj jest znane i wysoko poważane na całym świecie. ‚Daimler-Benz AG’ przez lata słynął dobrym imieniem i przekonywał jakością nie tylko w branży samochodów ciężarowych, ale także luksusowych samochodów osobowych.

W latach 1900 do 1908 nie było żadnych bezpośrednich przepisów dla aut ciężarowych. Pojazdy były produkowane według ówczesnych oczekiwań i możliwości wytwórcy. Wymiary wynosiły na początku:

 • Dugość ciężarówki do 6 metrów
 • Szerokość ciężarówki 2 metry
 • Udźwig 3,5 tony
 • Masa całkowita 6,5 tony

Auta ciężarowe – giganci ulicy

Auto ciężarowe, zwane w mowie potocznej cieżarówką, należy do pojazdów użytkowych. Jest to pojazd mechaniczny z nieruchomą ramą i w przeciwieństwie do ciągnika siodłowego może ciągnąć przyczepę. Używane jest do celów biznesowych, zwłaszcza do transportu towarów. Nie  jest przeznaczone do transportu osób. W języku angielskim zwane jest ‚commercial vehicle‘ lub ‚commercial truck‘. W języku niemieckim auto ciężarowe to Lastkraftwagen, jednakże popularnie używa się już tylko skrótu LKW.

Klasyfikacja aut ciężarowych w Niemczech

Podział opiera się na dopuszczalnej masie całkowitej (dmc), liczbie osi i przeznaczeniu.

 • Małe ciężarówki i przebudowane auta osobowe do 3,5 t
 • Lekkie auta ciężarowe do 7,5 t
 • Średnie auta ciężarowe do 12 t
 • Ciężkie auta ciężarowe jako przyczepy i ciągniki do 40 t (w transporcie kombinowanym do 44 t, ale maksymalne obciążenie 11,5 t na oś)

Ponieważ każde państwo dysponuje różnym prawodawstwem, w Unii Europejskiej zawarto porozumienie w dyrektywie rady 96/53/EG z 25 lipca 1996 r. o następujących masach i wymiarach aut ciężarowych dla towarów przekraczających granicę (w prawie narodowym [w Niemczech StVZO] można napotkać odbiegające od powyższych regulacje dla ruchu wewnątrz kraju):

 

Maksymalna długość

18,75 m w przypadku pociągu drogowego (samochodu ciężarowego z przyczepą)

 

16,50 m w przypadku ciągnika (samochodu ciężarowego z naczepą)

 

 

Maksymalna szerokość

2,55 m obowiązuje dla prawie wszystkich pojazdów

 

Wyjątkowo 2,60 maksymalna szerokość dla nadbudówki pojazdów chłodni

 

 

Maksymalna wysokość

4,00 m

 

 

Maksymalna odległość

12,00 m między osiami sworznia zawieszenia a tyłem naczepy

 

16,40 m między skrajnym punktem części ładunkowej za kabiną a najdalszym zewnętrznym punktem przyczepy zestawu

 

15,65 m między skrajnego punktu części ładunkowej za kabiną do najdalszego zewnętrznego punktu przyczepy zestawu minus odległość między tyłem pojazdu ciągnącego a przodem przyczepy

 

 

Maksymalna masa

18,00 t przyczepy dwuosiowe

 

25,00 t przyczepy trzyosiowe

 

36,00 t pojazdy przegubowe czteroosiowe

 

40,00 t pociągi drogowe z pięcioma lub sześcioma

osiami

 

44,00 t trójosiowe pojazdy silnikowe z naczepami dwu- lub trzyosiowymi przewożące kontenery 40-stopowe według normy ISO jako przewóz w zespole pojazdów

 

 

Maksymalny ciężar na oś

10,00 t pojedyncza oś nienapędowa

 

11,50 t oś napędowa

 

Transport ciężarowy – co się przewozi?

Na to pytanie można łatwo odpowiedzieć: wszystko, co musi zostać przewiezione z punkt A do B. Nie ma niczego, co nie mogłoby przejechać tam i z powrotem. Mogą to być drobiazgi jak guziki czy spinacze biurowe itd., ale także bardzo duże elementy budowlane, jak np. części elektrowni wiatrowej. Nierzadko też spotyka się na autostradach ciężarówki transportujące samochody, jak i również wraki samochodów.

W codziennym transporcie chodzi przede wszystkim o

 • Podstawowe artykuły spożywcze
 • Świeże owoce i warzywa
 • Kwiaty i rośliny
 • Paczki i pocztę
 • Druki
 • Żywe zwierzęta

Oczywiście także producenci i handlarze korzystają z transportu ciężarowego, przykładowo

 • Tekstylia
 • Materiały budowlane
 • Surowce dla przemysłu
 • i wiele innych towarów

przewożonych jest po niemieckich i międzynarodowych drogach.

Transport ciężarowy często łączony jest z transportem morskim, kolejowym bądź powietrznym. Bardzo rzadko jest możliwość bezpośredniego dostarczenia towarów do odbiorcy za pomocą kolei czy samolotu. W sukurs przychodzi wtedy samochód ciężarowy, który przejmuje przesyłkę z odpowiedniego miejsca, np. portu, lotniska czy dworca towarowego, i dostarcza ją do celu.

Ładunek drobnicowy – Definicja

Wszystkie wyżej wymienione towary i nie tylko transportowane są jako drobnica. W logistyce drobnicą nazywa się wszystko, co może być transportowane w jednym kawałku, np. wypełnione skrzynki, palety – towary albo leżą bezpośrednio na nich, albo zapakowane są w oddzielne kartony, maszyny bądź części urządzeń, rolki  kabla, papieru czy blachy oraz beczki. Krótko mówiąc: drobnica to wszystko, co przewiezione zostaje między nadawcą a adresatem z domu do domu. Od wagi 50 kg, od tej wagi usługa kurierska wchodzi w rachubę, do 2500 kg, mając na względzie dopuszczone obciążenie ciężarówki. Istnieją także cięższe przesyłki, dla których używane są odpowiednio większe samochody ciężarowe. W kwestii masy nie chodzi o wagę samego towaru, ale także opakowań i palet. Niektóre towary są same w sobie bardzo lekkie (np. pierze czy wypełniacz paczek), ale ich waga zwielokrotnia się poprzez kartony i (zazwyczaj drewniane) palety.

Ładunek zbiorowy – Definicja

Jako ładunek zbiorowy rozumiany jest zbiór takich samych bądź innych ładunków drobnicowych (ang. packing unit). Ponieważ jedna dostawa często składa się z więcej niż jednej przesyłki, zebrana jest ona w jedną partię towaru (niem. Kollo). Przykładowo małe kartony z towarem zapakowane będą w jeden większy karton i w ten sposób uzyska się jedną partię towaru (ang. trading unit) lub większą ilość partii. Z małych pojedynczych paczuszek tworzy się jedną wielką paczkę, która jest praktyczniejsza w transporcie niż wiele małych paczek.

Transport ciężarowy – umowa frachtowa

Umowa frachtowa jest w Niemczech typem umowy prawa handlowego, z prawnego punktu widzenia podlegająca prawu transportowemu. Przewoźnik zobowiązuje się przetransportować przesyłkę od zleceniodawcy do odbiorcy za wynagrodzeniem (= fracht). Jest to umowa zawarta konsensualnie, to znaczy jako zgodne oświadczenie – wystarczy oferta przewoźnika i przyjęcie nadawcy. Nie potrzebna jest żadna szczególna forma (dowolność formy), dlatego także może być ona zawarta ustnie. Nie istnieje obowiązek wystawienia listu przewozowego, chyba że przewoźnik tego wymaga. Z reguły dla każdego frachtu ciężarowego istnieje odpowiedni list przewozowy.

List przewozowy

Najważniejszym dokumentem towaru jest list przewozowy (ang. waybill), wystawiany w 3 egzemplarzach. Jest on dokumentem przewozu dla umowy frachtowej, który posiada przewoźnik i legitymuje się nim jako właściciel towaru. Jedną kopię listu przewozowego ma przewoźnik, drugą odbiorca, co jednocześnie poświadcza go jako posiadacza towaru. Dokumenty wystawiane są przez nadawcę towaru. W Niemczech dostępne są z reguły na liście przewozowym następujące dane (których jednak ustawowo być nie musi):

 • Miejsce i dzień wystawienia
 • Nazwisko i adres nadawcy
 • Nazwisko i adres przewoźnika
 • Nazwisko i adres odbiorcy
 • Miejsce i dzień przejęcia towaru
 • Nazwa towaru i waga
 • Rodzaj opakowania
 • Ilość, oznaczenie i numery paczki z towarem (partii towaru)

Funkcje listu przewozowego

List przewozowy służy za dokument informacyjny i instruktażowy. Nadawca informuje przewoźnika, spedytora, magazyniera i odbiorcę o rodzaju i ilości frachtu, trasie transportu i ewentualnie o ważnych wskazówkach dotyczących przewozu i dostawy. Z tego powodu egzemplarz listu przewozowego jest zawsze przy towarze, tudzież w rękach przewoźnika. List przewozowym pełni funkcję dowodu, który po podpisaniu przez nadawcę i przewoźnika dokumentuje zawarcie umowy. Przewoźnik kwituje przepisowe przejęcie towaru za ilość i nienaruszone opakowanie. Jeśli nie może on przy załadunku sprawdzić towaru pod kątem listu przewozowego, może wtedy dokonać adnotacji na dokumencie. Kontrola jest ważna, ponieważ zazwyczaj to spedytor jest odpowiedzialny za braki w towarze.  Działa on zatem we własnym interesie i powinien zawsze sprawdzać zgodność towaru z listem przewozowym przed podróżą, ażeby nie zaskoczyły go przy rozładunku żadne niemiłe niespodzianki. Zwykle dostawca prosi o poświadczenie przez odbiorcę towaru na liście przewozowym, aby mieć dowód na późniejsze rozliczenie.

Koszty transportu ciężarowego

Obliczane kosztów transportu składa się z wielu pojedynczych czynników, które grają tutaj rolę, między innymi:

 • Odległość
 • Waga
 • Opłata paliwowa
 • Myto
 • Ubezpieczenie

W przypadku wagi rozróżnia się pomiędzy

 • Wagą brutto
 • Waga wolumetryczna

w kalkulacje wliczona zostaje wyższa waga.

Myto na auta ciężarowe

Od 1. Stycznia 2005 roku istnieje w Niemczech myto dla aut ciężarowych, czyli zależna od trasy opłata za używanie państwowych autostrad i dróg krajowych. Obowiązuje ona wyłącznie służbowe pojazdy mechaniczne i transport w ramach działalności gospodarczej, jak ciężkie samochody użytkowe ważące co najmniej 12 t. Obliczenie myta zasadza się na  przebytym dystansie po drogach, liczbie osi i różnych dla danego auta klasach emisyjnych.

Myto na ciężarówki – jak to działa?

W Niemczech pomiar myta opiera się na systemie GPS. Niemieccy spedytorzy mają dwie możliwości wzięcia w nim udziału. Albo montują w swoich samochodach tak zwane OBU (on board unit), dzięki któremu trasa jest automatycznie rejestrowana podczas jazdy, albo rejestrują się manualnie przy terminalach mytowych poprzez internetowy ‚Toll Collect‘ i podają swoje dane. Dla transportów zagranicznych przewidziane jest rejestrowanie manualne.

Obowiązek myta – nie dotyczy wszystkich

Wyjęte z regulacji są między innymi

 • Autobusy
 • Pojazdy policji, wojska, straży pożarnej, ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz rządowe
 • Pojazdy transportujące pomoc humanitarną
 • Pojazdy cyrkowe, które służą wyłącznie w celu zarobkowym

Drogi objęte mytem w Niemczech

Pierwotnie myto powinno być pobierane tylko za autostrady krajowe. Ponieważ jednak szybko wykrystalizowały się odcinki je omijające, myto zostało wprowadzone także na odcinkach dróg krajowych. Żeby jednak droga została objęta obowiązkiem myta, muszą zostać wprowadzone pewne kryteria. Obecnie są to odcinki dróg B4, B9 i B75, ale coraz więcej miast sprawdza, czy „ich” drogi krajowe mogą zostać objęte obowiązkiem myta. Chodzi tutaj o ochronę przed hałasem i emisją spalin, a więc o dobre samopoczucie mieszkańców i niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

Transport ciężarowy – decyzja należy do Państwa

Rozróżnia się trasy na podstawie przebytych odległości:

 • Komunikacja podmiejska – w promieniu 50 km wokół magazynu załadunkowego
 • Komunikacja regionalna – obszar od 51 do 150 km drogi do przejechania
 • Komunikacja dalekobieżna – wszystko powyżej 151 km odległości

Już na podstawie odległości można zobaczyć, że inny środek transportu nie bardzo wchodzi w rachubę. Transport powietrzny z Hamburga do Monachium byłby co prawda szybszy, ale proporcjonalnie o wiele droższy. Gdyby się chciało przewieźć towary do USA, to wyłączne korzystanie z ciężarówek nie byłoby możliwe. Ale tutaj także jest wybór pomiędzy transportem morskim a powietrznym. Wszystko to kwestia czasu i pieniędzy. Oczywiście nie ma za bardzo wyboru, kiedy chodzi np. o żywe zwierzęta czy świeże produkty spożywcze, bo tutaj liczy się szybkość. Chociaż wtedy koszty transportu poniosą odpowiednio odbiorca i konsumenci. Do Państwa należy wybór, jak Państwo będą chcieli przetransportować swoje towary.

 

 
 
 
 

Napisz komentarz

 

Pola oznaczone * to pola obowiązkowe.